Powozy Konne

Już w XVIII w. rozróżniano dwie ogólne grupy pojazdów. Do pierwszej należały wszystkiezamknięte: karoce, berlinki i Vis-a-vis.

Drugą grupę stanowiły pojazdy odkryte — jak mówiono — powozy: kolaski, landa, faetony oraz za modą cudzoziemską wprowadzone na krótkowhiskey, wreszcie nasze polskie bryczki.

Vis-a-vis, były to powozy przeznaczone dla dwóch osób siedzących na przeciwko siebie. Coupe– była to kareta dwuosobowa, we Francji nazwanadiligence. Jedną z nich posiadał ks. Józef Poniatowski.

Kolaska — dwuosobowy pojazd z kozłem stangreckim.

Lando – był to czteroosobowy pojazd miejski, wyjazdowy, na kapryśną pogodę (lando lub landau).

Kabriolet — rozpowszechniony przez Józefa Poniatowskiego. W anglii w tym czasie były modne whiskey. Był to lekki, dwukołowy dwuosobowy powóz na jednego konia, z budą, oknami i zasłonkami.

Wkrótce wynalazkiem rodzimym stała się BRYCZKA. Zaspokajała ona wszelkie potrzeby.

Każdy region kraju miał swój ulubiony typ, przystosowany do lokalnych warunków.

Bryczki polskie miały niezliczoną ilość odmian. Były one z reguły czterokołowe.

Wszelkie dwukołowki, jak gigi i charrette`ki miały charakter albo sportowy albo bardzo

ubogi.

Na początku XX wieku działało najwięcej fabryk powozów. Kres im kładzie I wojna światowa.